Świat leci w chmury – czy nam się to podoba czy nie: Google, Office 365, Salesforce, Cicso Webex, Oracle Taleo, SAP, Zendesk.

Chmura to w równym stopniu szansa, co wyzwanie. Szansa, której nie możesz odrzucić, bo świat Ci ucieknie. Wyzwanie na które musisz odpowiedzieć, bo bezpieczna chmura to bezpieczna firma. Zabezpieczenie chmury to trzeci filar bezpieczeństwa każdej firmy. Bezpieczny endpoint, bezpieczna sieć, bezpieczna chmura. O bezpiecznym IT można mówić dopiero wtedy, gdy wszystkie te elementy połączymy w spójną całość – bo łańcuch jest tak mocny jak najsłabsze jego ogniwo.

Aperture – Widzisz. Kontrolujesz. Zabezpieczasz.